Obwodnicy południowej Rzeszowa

Prawdopodobnie jeszcze w tym roku rzeszowski magistrat wystąpi do wojewody z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę obwodnicy południowej. Niedawno Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymało decyzję środowiskową w sprawie budowy drogi. Pozwolenie wodnoprawne wydały także Wody Polskie.