Oceń nas! Weź udział w badaniu jakości usług Urzędu Miasta Krosna

Urząd Miasta Krosna prowadzi badanie ankietowe klientów Urzędu oraz podległych jednostek organizacyjnych. Prosimy również o ocenę jakości życia w mieście. Ankietę złożoną z 15 pytań kierujemy do wszystkich, którzy w ostatnim roku korzystali z usług Urzędu. Ankieta jest anonimowa, dostępna w wersji elektronicznej oraz tradycyjnej – papierowej. Jej wypełnienie zajmuje ok. 3 minut.


Twoje zdanie jest Ważne
Krosno uczestniczy w projekcie Systemu Monitorowania Usług Publicznych (SMUP). Jest to system, który dostarcza jednostkom samorządu terytorialnego, przedsiębiorcom oraz społeczeństwu niezbędnych informacji do kompleksowej oceny usług świadczonych na poziomie lokalnym.


Dlaczego pytamy o Twoją opinię?
Celem tej ankiety jest zbadanie jakości usług świadczonych przez Urząd Miasta Krosna. Twoje odpowiedzi posłużą nam do tego ustalić obszary, w których jakość usług mogłaby być lepsza.


Jak, gdzie i kiedy możesz wypełnić ankietę
Ankieta będzie przeprowadzana przez okres miesiąca od 20 lutego do 20 marca. W najbliższym tygodniu tj. 20-24 lutego w głównym budynku urzędu przy ul Lwowskiej 28a na pierwszym piętrze na korytarzu przy stoliku (przy Wydziale Podatków i Opłat), będzie stanowisko ankieterki, która pomoże Ci w wypełnianiu krótkiego formularza ankietowego.
Ankietę możesz też wypełnić elektronicznie. Wystarczy kliknąć w poniższy przycisk i udzielić odpowiedzi.


Wypełniając ankietę, należy wskazać obszar oraz rodzaj ocenianej usługi. W przypadku chęci oceny kliku obszarów lub usług konieczne jest wypełnienie kolejnej ankiety dla następnego ocenianego obszaru czy usługi.

 WYPEŁNIJ ANKIETĘhttps://tiny.pl/w1tjd

Zachęcamy do udziału w ankiecie.
UM Krosno