Od 11 maja znów otwarte będą krośnieńskie przedszkola i żłobek

Krośnieński magistrat podjął decyzję o otwarciu od 11 maja przedszkoli i żłobka miejskiego. Pierwszeństwo powrotu mają dzieci, których oboje rodzice pracują, a w szczególności pracowników systemu ochrony zdrowia czy służb mundurowych.

Aktualnie trwają prace mające na celu dostosowanie placówek do wymogów sanitarnych zalecanych przez GIS i przygotowanie ich na przyjęcie swoich wychowanków.

Magistrat informuje, że zapotrzebowanie na opiekę przedszkolną na chwilę obecną pozwala placówkom zapewnić ją w stopniu optymalnym. Natomiast w związku z dużym zainteresowaniem rodziców opieką żłobkową, zostanie przeprowadzona weryfikacja zgłoszeń, zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego.

Rodzice zgłaszający swoje dzieci do objęcia opieką przedszkolną i żłobkową zobowiązani będą do złożenia stosownego oświadczenia, w tym poinformowania o miejscu pracy.

W celu zgłoszenia powrotu dziecka do przedszkola lub żłobka oraz ustalenia szczegółów rodzice powinni skontaktować się z dyrekcją danej placówki.

Źródło: UM KROSNA