Od 12 do 30 listopada skrzyżowanie Krakowskiej i Kolejowej będzie całkowicie zamknięte dla ruchu

Od 12 listopada (wtorek) skrzyżowanie ulic Krakowskiej i Kolejowej będzie całkowicie zamknięte dla ruchu. Utrudnienia potrwają do końca listopada. Roboty drogowe związane z budową kanalizacji na terenie osiedla Tysiąclecia wymagają całkowitego zamknięcia tego skrzyżowania.

źródło: UM Krosno

Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Drogowych w Krośnie realizujące zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepięciami do budynków i kanalizacji deszczowej wraz z wylotem do rzeki Wisłok w km 150+240 brzeg lewy (rozdział kanalizacji ogólnospławnej) na terenie Osiedla Tysiąclecia w Krośnie”.

inf. UM Krosno