Od poniedziałku (30.01) planowane jest zamknięcie ruchu pieszego na moście w ciągu ul. Paderewskiego

Od poniedziałku (30.01) w godzinach przedpołudniowych planowane jest zamknięcie ruchu pieszego na moście w ciągu ul. Paderewskiego. Od tego czasu ruch pieszy będzie się odbywał tymczasową kładką nad potokiem Lubatówka.

Jest to kolejny etap realizowanej przez miasto inwestycji czyli budowy nowego mostu na ul. Paderewskiego.

Zakres inwestycji obejmuje m.in.:

– rozbudowę ulicy I. J. Paderewskiego na odcinku od ronda na ul. Podwale do boiska przy Zespole Szkół Muzycznych,
– rozbiórkę istniejącego mostu na potoku Lubatówka i budowę nowego mostu wraz z umocnieniem skarp i dna potoku Lubatówka,
– budowę lewostronnego chodnika dla pieszych w ciągu drogi głównej – ok. 117,50 mb,
– budowę prawostronnego ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi głównej – ok. 113,00 mb,
– przebudowę skrzyżowania z ul. Nad Lubatówką,
– przebudowę i zabezpieczenie urządzeń obcych kolidujących z inwestycją w niezbędnym zakresie,
– budowę systemu powierzchniowego odwodnienia korpusu drogowego wraz z budową kanalizacji deszczowej w niezbędnym zakresie,
– budowę oświetlenia ulicznego,
– budowę kanału technologicznego.
Planowany termin zakończenia prac to 26.10.2023 r.

UM Krosno