Ogniska ptasiej grypy w Głowience

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krośnie poinformował, że w miejscowości Głowienka (gmina Miejsce Piastowe) stwierdzono ogniska ptasiej grypy. Jest to choroba zakaźna, zwalczana z urzędu, w związku z czym wdrożono stosowne procedury postępowania, do których należy się stosować.

ZASADY KTÓRYCH NALEŻY PZRESTRZEGAĆ ABY OCHRONIĆ GOSPODARSTWO PRZED WIRUSEM WYSOCE ZJADLIWEJ GRYPY PTAKÓW (HPAI):

 1. Nie karm drobiu na zewnątrz budynków inwentarskich.
 2. Pozostaw drób w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach bez możliwości swobodnego poruszania się po otwartym wybiegu.
 3. Nie wykorzystuj do pojenia drobiu wody ze zbiorników, do których mają dostęp dzikie ptaki.
 4. Po każdym kontakcie z drobiem lub dzikim ptactwem umyj ręce wodą z mydłem.
 5. W przypadku wykonywania czynności związanych z obsługą drobiu stosuj odzież i obuwie ochronne przeznaczone wyłącznie do tego celu.
 6. Stosuj maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których przetrzymywany jest drób.
 7. Zabezpiecz budynki, w których przetrzymywany jest drób oraz paszę przed dostępem dzikich ptaków i zwierząt.
 8. Obserwuj stan zdrowia drobiu. O wszelkich niepokojących objawach natychmiast powiadom lekarza weterynarii.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krośnie

tel. 13 43 696 11.


INFROMACJA DLA OSÓB UDAJĄCYCH SIĘ DO MIEJSCOWOŚCI W KTÓRYCH STWIERDZONO WYSTĄPIENIE OGNISKA PTASIEJ GRYPY

Należy bezwzględnie stosować się do wszelkich zaleceń służby zdrowia i przestrzegać reżimu sanitarnego, a w szczególności:

 1. Unikać miejsc bytowania dzikiego ptactwa, ferm drobiu oraz innych miejsc jego przetrzymywania, handlu drobiem, wyrobami drobiarskimi, w tym pierzem.
 2. Nie dotykać martwych ptaków ani ubitego drobiu.
 3. Nie spożywać mięsa drobiowego, przetworów drobiarskich i jaj nie poddanych odpowiedniej obróbce w temperaturze minimum 70o C.
 4. Myć i dezynfekować ręce po każdorazowym zetknięciu się z ptactwem, zarówno dzikim jak i hodowlanym.


Zaleca się także:

– w przypadku wystąpienia objawów chorobowych (podwyższona temperatura ciała, kaszel, duszności, bóle mięśniowo-stawowe) – natychmiastowy kontakt z lekarzem.

Źródło: UM Krosna