Opublikowano liczbę wolnych miejsc w klasach I w krośnieńskich szkołach podstawowych

Są już dostępne informacje o liczbie wolnych miejsc dla przyszłych pierwszoklasistów, którzy nie ubiegali się o miejsce w szkole podstawowej obwodowej, w tym nie zamieszkują w Krośnie.
Od 4 marca 2020 r. (środa) do 13 marca 2020 r. (piątek) rodzice zainteresowani zapisaniem swojego dziecka do I klasy do jednej z krośnieńskich szkół mogą wypełniać wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej.

Niżej zamieszczony został wykaz szkół, które dysponują wolnymi miejscami i prowadzą rekrutację:

 • Szkoła Podstawowa Nr 3 (ul. M. Konopnickiej 5) – liczba wolnych miejsc: 2
 • Szkoła Podstawowa Nr 4 (ul. Powstańców Śląskich 37) – liczba wolnych miejsc:18
 • Szkoła Podstawowa Nr 5 (ul. Grunwaldzka 15) – liczba wolnych miejsc: 7
 • Szkoła Podstawowa Nr 6 (ul. Kletówki 1) – liczba wolnych miejsc: 8
 • Szkoła Podstawowa Nr 7 (ul. Decowskiego 9) – liczba wolnych miejsc: 16
 • Szkoła Podstawowa Nr 8 (ul. Prochownia 7) – liczba wolnych miejsc: 9
 • Szkoła Podstawowa Nr 10 (ul. J. i S. Magurów 1) – liczba wolnych miejsc: 9
 • Szkoła Podstawowa Nr 12 (ul. Wyspiańskiego 20) – liczba wolnych miejsc: 10
 • Szkoła Podstawowa Nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi (ul. Wojska Polskiego 45) – liczba wolnych miejsc: 33
 • Szkoła Podstawowa Nr 15 (ul. Kisielewskiego 18) – liczba wolnych miejsc: 13

Aby wziąć udział w rekrutacji należy wypełnić WNIOSEK na stronie internetowej NABORU (zakładka „wypełnij podanie”), wydrukować go, podpisać i złożyć w szkole podstawowej, która została wybrana na pierwszym miejscu we wniosku (maksymalnie trzy szkoły). Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów rekrutacyjnych, za które zostaną naliczone punkty.
Są to:

 1. kandydat ubiega się o przyjęcie do szkoły lub szkoły w zespole szkół, w której/w którym realizuje roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne – 20 punktów;
 2. kandydat ubiega się o przyjęcie do szkoły lub szkoły wchodzącej w skład zespołu, do której uczęszcza rodzeństwo kandydata – 30 punktów;
 3. wszystkie dzieci z rodziny kandydata realizujące obowiązek szkolny lub obowiązek nauki uczęszczają do krośnieńskich szkół – 10 punktów;
 4. kandydat niepełnosprawny ubiega się o przyjęcie do oddziału integracyjnego – 20 punktów;
 5. przynajmniej jeden rodzic kandydata wykonuje pracę na terenie miasta Krosna – 10 punktów;
 6. przynajmniej jeden rodzic kandydata posiada aktualną Krośnieńską Kartę Mieszkańca – 10 punktów.

Wzory oświadczeń można pobrać ze strony NABÓR z zakładki Dokumenty.
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych nastąpi 18 marca 2020 r.