Ósmoklasiści i Gimnazjaliści! Szkoły przyjmują podania na rok szkolny 2019/2020

Do 19 czerwca można składać podania do krośnieńskich szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych. W Krośnie, podobnie jak w latach ubiegłych, rekrutacja prowadzona jest przy wsparciu systemu elektronicznego. W roku 2019 prowadzona jest jednocześnie dla dwóch roczników, ale  w oddzielnych systemach. Dla absolwentów szkół podstawowych przygotowano ponad 1400 miejsc w szkołach ponadpodstawowych, a dla absolwentów gimnazjów ponad 1500 miejsc w szkołach ponadgimnazjalnych.

Szczegółowe informatory opublikowane są na stronie naboru oddzielnie dla ósmoklasistów oraz gimnazjalistów. W elektronicznych informatorach zamieszczono kryteria i terminy zapisów do szkół, poradniki, a także dokumenty i formularze istotne w procesie rekrutacji. Ponadto w informatorach przygotowanych bezpośrednio przez szkoły zamieszczona została oferta kształcenia, przedmioty punktowane, przedmioty, które będą realizowane w zakresie rozszerzonym, a w przypadku kształcenia zawodowego predyspozycje i warunki zdrowotne niezbędne do podjęcia kształcenia w każdym z zawodów.  Korzystając ze strony naboru w Internecie można wypełnić podanie o przyjęcie do szkoły, sprawdzić wyniki rekrutacji, a w razie potrzeby skorzystać z bazy wolnych miejsc.


Na rok szkolny 2019/2020 szkoły rekrutują uczniów do oddziałów na podstawie kryteriów, które zostały ustalone w rozporządzeniach Ministra Edukacji Narodowej. W pierwszej kolejności brane są pod uwagę kryteria, które uwzględniają oceny na świadectwie, wyniki egzaminu, osiągnięcia szkolne i pozaszkolne kandydata wpisane na świadectwie ukończenia szkoły.


Wnioski o przyjęcie do szkoły wypełnia się internetowo na stronie naboru. Kandydat wybiera nie więcej niż 3 szkoły prowadzone przez Miasto Krosno, a w nich dowolną liczbę oddziałów. Listę wybranych oddziałów kandydat układa w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych. Rekrutacja do szkół odbywa się na podstawie wniosku dostarczonego do szkoły pierwszego wyboru w wymaganym terminie.

Bogata oferta i wysoki poziom kształcenia sprawiają, że krośnieńskie szkoły są bardzo atrakcyjne dla ósmoklasistów i gimnazjalistów. Ponadto dopłaty do dojazdów, stypendia motywacyjne dla wyróżniających się uczniów, biblioteki wyposażone w podręczniki do kształcenia zawodowego, bogata ofertą zajęć pozalekcyjnych potwierdzają, że warto uczyć się w Krośnie.


Uwzględniając warunki demograficzne i lokalowe dla ósmoklasistów i gimnazjalistów przygotowaliśmy optymalną liczbę miejsc. Mimo reformy oświaty oferta krośnieńskich szkół nie została ograniczona ze względu na podwójny rocznik. Szkoły nadal będą sprzyjały pełnemu rozwojowi uczniów i dobrej jakości edukacji – powiedział Bronisław Baran Zastępca Prezydenta Miasta Krosna.


Dodatkowe informacje dotyczące rekrutacji do szkół dostępne są na stronie elektronicznego naboru gdzie w zakładce dokumenty dostępne są poradniki dla kandydatów do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych oraz ich rodziców.


Oprac. Wydział Edukacji / UM Krosno