Ostatnia szansa na zgłoszenie do konkursu „web.Master podkarpacki”

Zostały ostatnie dni, aby zgłosić swoje uczestnictwo w konkursie dla młodych programistów z naszego regionu – „web.Master podkarpacki”. Udział w nim mogą brać uczniowie szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych (w tym oddziałów ponadgimnazjalnych). Zgłoszenia przyjmowane są do 26 lutego włącznie.

Telewizja Obiektyw objęła patronat nad wydarzeniem

Już po raz piąty młodzież z Podkarpacia będzie miała szansę zmierzyć się w konkursie dla młodych programistów. Jest to dla uczniów okazja do zweryfikowania swojej wiedzy oraz rozszerzenia umiejętności z zakresu programowania w HTML, CSS, PHP czy JavaScript. Organizatorzy przewidzieli dwie kategorie wiekowe: „uczniowie szkół podstawowych” oraz „uczniowie szkół ponadpodstawowych”, która uwzględnia uczniów oddziałów ponadgimnazjalnych.

Konkurs składa się z dwóch etapów. Pierwszy z nich odbędzie się już 3 marca 2020 roku i będzie polegał na uzupełnieniu testu online przygotowanego przez firmę Ideo w formie platformy e-learningowej. Spośród wszystkich kandydatów wyłonionych zostanie 15 najlepszych uczniów z każdej kategorii. To właśnie oni będą rywalizować w finale, który odbędzie się 20 marca w Zespole Szkół Energetycznych w Rzeszowie.

Dla osób, które dopiero stawiają pierwsze kroki w branży IT, udział w konkursie to duża szansa na weryfikację swoich umiejętności i porównanie do rówieśników już na wczesnym etapie rozwoju w tym kierunku. Rynek pracy bardzo jasno nas informuje o dużym zapotrzebowaniu na pracowników w obszarach specjalistów IT i Web Developerów. Między innymi dlatego podejmujemy inicjatywy, których celem jest przygotowanie uczniów do pracy w tej branży –mówi Tomasz Kras, koordynator konkursu oraz nauczyciel informatyki w Zespole Szkół Energetycznych w Rzeszowie.

Rejestracja uczestników potrwa do 26 lutego 2020 roku. Uczniów może zgłosić nauczyciel informatyki za pomocą strony https://webmasterpodkarpacki.pl/. Tam również można znaleźć szczegółowe informacje dotyczące konkursu.

Z roku na rok obserwujemy rosnące zainteresowanie nauczycieli, którzy zgłaszają do konkursu całe klasy. Traktują to jako dodatkową (obok tradycyjnych sprawdzianów) formę weryfikacji wiedzy uczniów – wspomina Paweł Teper, koordynator projektów e-learningowych w Ideo.

Organizatorem wydarzenia jest Instytut Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, firma Ideo oraz Zespół Szkół Energetycznych w Rzeszowie. Patronat nad konkursem sprawują: Prezydent Miasta Rzeszowa, Marszałek Województwa Podkarpackiego, Kuratorium Oświaty w Rzeszowie oraz Polskie Towarzystwo Informatyczne.

Dane osób do kontaktu:

Ewa Kuźniar
Instytut Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
konkurs@webmasterpodkarpacki.pl
tel.: +48 605 650 595

Łukasz Szymański
Ideo Sp. z o.o.
l.szymanski@ideo.pl
tel.: +48 500 067 606

Informacje uzupełniające:
Konkurs informatyczny „web.Master podkarpacki” adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, oddziałów gimnazjalnych oraz szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa podkarpackiego. Jego celem jest promowanie zdolnych, młodych ludzi w dziedzinie szeroko rozumianej informatyki oraz wspieranie ich opiekunów i nauczycieli w procesie wychowania oraz edukacji. Formuła konkursu ma na celu motywowanie podkarpackiej młodzieży do samodzielnego poszerzania wiedzy i zdobywania nowych umiejętności.