PGE Energia Odnawialna pomaga strażakom

PGE Energia Odnawialna, spółka z Grupy Kapitałowej PGE, po raz kolejny wsparła finansowo jednostki Ochotniczej Straży Pożarnych. Tym razem dzięki darowiznom w wysokości 10 tysięcy złotych strażacy z Orzechowców doposażą samochód ratowniczo-gaśniczy w nowoczesny sprzęt, a załoga z Gorzędowa będzie mogła zmodernizować zajmowane przez nią pomieszczenia służbowe.

Spółka PGE Energia Odnawialna, krajowy lider w wytwarzaniu „zielonej” energii dba o to, by w swojej działalności za każdym razem kierować się zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu. Dlatego od lat angażujemy się w projekty ważne dla mieszkańców terenów na których znajdują się nasze elektrownie. Kilka tygodni temu wsparliśmy finansowo m.in. szpital w Lesku, tym razem pomagamy Ochotniczym Strażom Pożarnym z Gorzędowa i Orzechowców – mówi Marcin Karlikowski, prezes PGE Energia Odnawialna.

Pierwsza jednostka znajduje się w pobliżu należącej do PGE Energia Odnawialna Farmy Wiatrowej Kamieńsk. Działająca od 2007 r. i składająca się z 15 turbin i łącznej mocy 30 MW elektrownia to najdłużej działająca tego typu instalacja w Grupie PGE.

Dwa lata młodsza jest Farmę Wiatrową Galicja o mocy 12 MW, w pobliżu której pracują strażacy z Orzechowców.

Spółka PGE Energia Odnawialna jest obecnie największym producentem zielonej energii Polsce. Posiada 17 farm wiatrowych, 29 elektrowni wodnych, 4 elektrownie szczytowo-pompowe oraz 2 farmy fotowoltaiczne. Łączna moc zainstalowana wszystkich obiektów wynosi 2323,1 MW.

Źródło: PGE Energia Odnawialna