Pielęgniarki i położne z krośnieńskiego szpitala wzięły udział w strajku ostrzegawczym

Pielęgniarki i położne z krośnieńskiego szpitala wzięły udział w ogólnopolskim strajku ostrzegawczym. Sprzeciwiają się tzw. ustawie Niedzielskiego, czyli ustawie o sposobie najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.