Pinie potrzebna krew, szczególnie O RhD(-)

RCKiK w Rzeszowie zwraca się z gorącą prośbą do mieszkańców Województwa o honorowe oddawanie krwi. Pinie potrzebna krew pełna grup minusowych, zwłaszcza O RhD(-) minus oraz płytki wszystkich grup, szczególnie minusowych. Płytki krwi można oddać tylko w RCKiK w Rzeszowie, krew pełną we wszystkich Terenowych Oddziałach.