Po drugiej stronie okna

Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie zaprasza na performance w ramach czerwcowych weekendów #odkryjkrosno.

Cykl wydarzeń zaplanowanych na czerwcowe weekendy ma na celu stopniowe oswojenie się odwiedzających z powrotem do domu kultury i otwarcia się domu kultury dla ludzi i na ludzi, spotkań w większym gronie w zamkniętej i otwartej przestrzeni.

W ramach drugiego czerwcowego weekendu zobaczyć będzie można na żywo performance – tworzenie wielkoformatowego „witrażu” z możliwością obserwacji procesu powstawania dzieła. Na oczach uczestników wydarzenia powstaną wielkoformatowe obrazy – witraże, inspirowane dziełami wielkich malarzy: Vincenta van Gogha, Edwarda Muncha czy Pieta Mondriana – informuje Agnieszka Kaszczyszyn z RCKP w Krośnie.

Autorki weekendowych „witraży”:

Magda Balwierczak – absolwentka Uniwersytetu Rzeszowskiego (kierunek: Kształtowanie przestrzeni i design, specjalność: rzeźba) i studium pedagogicznego z dydaktyką nauczania plastycznego. Od października 2019 roku prowadzi zajęcia plastyczne dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów w ramach Pracowni na piętrze RCKP.

Katarzyna Bartuś – instruktor amatorskiego ruchu artystycznego w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza, absolwentka Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Krośnie, słuchaczka Policealnego Studium Animatorów Kultury w Krośnie (kierunek: kultura regionalna), instruktorka zajęć plastycznych dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym Umiałki, artystka rękodzielniczka. Autorka scenografii wydarzeń (teatralnych, rekonstrukcji historycznych) w RCKP.

Joanna Topolska-Uliasz – absolwentka Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Krośnie oraz Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Specjalizuje się w rysunku i grafice. Od 1 kwietnia 2005 roku pracuje w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie w charakterze instruktora ds. plastyki. W ramach Pracowni Grafiki Tradycyjnej prowadzi zajęcia z grafiki tradycyjnej z dziećmi i osobami dorosłymi przy wykorzystaniu profesjonalnie wyposażonego warsztatu grafiki tradycyjnej. Jest autorką projektów plakatów, afiszy, folderów, katalogów oraz wielu innych, różnorodnych materiałów informacyjno-reklamowych.

Termin: 14 czerwca 2020, godzina 16.00-20.00

Miejsce: przestrzeń Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie, od ulicy Kolejowej

Źródło: RCKP w Krośnie