Po raz 11 na Podkarpaciu obchodzono Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holocaustu

Po raz 11 na Podkarpaciu obchodzono Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holocaustu. W Krośnie pamięć Żydów krośnieńskich uczczono przy pamiątkowej
tablicy ulokowanej w miejscu dawnego getta żydowskiego. Powstało ono na początku sierpnia 1942 r. przy ul. Franciszkańskiej. Hitlerowcy zgromadzili tam około 600 osób pochodzenia żydowskiego. Getto zlikwidowano w grudniu 1942 r. A jego mieszkańców wysłano do getta w Rzeszowie oraz niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady w Bełżcu. W krośnieńskich uroczystościach wzięli udział m.in goście z Izraela oraz Anglii.