Podkarpaccy podatnicy złożyli już blisko 850 tys. deklaracji PIT

Do tej pory do podkarpackich urzędów skarbowych wpłynęło blisko 850 tysięcy deklaracji PIT. Blisko 90 % procent z nich złożono drogą elektroniczną z wykorzystaniem usługi Twój e-PIT lub aplikacji e-Deklaracje.

– Elektronicznie rozliczenie to nie tylko wygoda i bezpieczeństwo, ale także szybszy zwrot nadpłaconego PIT. Urząd ma na to maksymalnie 45 dni, podczas gdy termin zwrotu nadpłaty podatku w przypadku zeznań złożonych papierowo wynosi trzy miesiące – tłumaczy Edyta Chabowska z Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie.

W ponad 518 tysiącach rozliczeń PIT podatnicy zadeklarowali przekazanie 1 % podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego. Łączna kwota przekazanego 1 % wyniosła ponad 31 mln złotych.

Podkarpaccy podatnicy chętnie korzystają także z różnego rodzaju ulg i odliczeń, wykazując do tej pory łącznie ponad 318 mln złotych odliczeń z tytułu ulgi prorodzinnej, 200 mln złotych z tytułu ulgi rehabilitacyjnej oraz 10 mln złotych z tytułu ulgi internetowej.

W tym roku z uwagi na wyjątkowe okoliczności jest więcej czasu na złożenie zeznań podatkowych. Choć standardowy termin mija 30 kwietnia i pozostaje aktualny, w tym roku PIT można złożyć do 1 czerwca bez żadnych konsekwencji (brak odsetek za zwłokę). Dotyczy to wszystkich zeznań rocznych: PIT-36, PIT-36L, PIT-36S, PIT-36LS, PIT-37, PIT-38, PIT-39.

Źródło: Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie