Podkarpaccy Terytorialsi rozpoczęli pobieranie wymazów na obecność COVID-19

 Żołnierze 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej wspierają personel medyczny i sanitarny w walce z koronawirusem. Od poniedziałku terytorialsi rozpoczęli działania w nowym obszarze – pobierania wymazów na obecność COVID-19.

Żołnierze 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej włączają się w akcję pobierania wymazów na wniosek wojewódzkiej stacji sanitarno-epidemiologicznej. Działania te to jeden z głównych obszarów prowadzonej przez WOT od blisko dwóch tygodni operacji „Odporna Wiosna”. Jej celem jest łagodzenie skutków kryzysu oraz wzmocnienie odporności społeczności lokalnych.

Do pobierania wymazów delegowani są żołnierze posiadający kompetencje co najmniej ratownika medycznego i ukończone specjalistyczne szkolenie, które prowadzi Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej. Do tej pory szkolenie to ukończyli również żołnierze z podkarpackiej brygady OT.
W najbliższym czasie zaplanowane są kolejne kursy, które umożliwią przeszkolenie następnych osób.

„Żołnierze WOT zostali przeszkoleni w zakresie pobierania wymazu z nosogardła. Z podkarpackiej brygady OT przygotowane są dwa zespoły transportowe, które od jutra rozpoczną swoją działalność
w zakresie pobierania materiału klinicznego w kierunku zakażeń wirusowych”
– mówi jeden z przeszkolonych ratowników medycznych 3. PBOT.

1 kwietnia  terytorialsi z Podkarpacia rozpoczęli wsparcie służb sanitarnych w obszarze pobierania wymazów. Od poniedziałku żołnierze uczestniczyli w szkoleniu instruktażowym w wojewódzkiej stacji sanitarno-epidemiologicznej. Działania naszych żołnierzy są prowadzone
mobilnie u osób przebywających w kwarantannie w warunkach domowych. Ze względów bezpieczeństwa żołnierze pobierający wymazy muszą być ubrani w specjalne kombinezony, maseczki, gogle i rękawiczki. Po pobraniu wymazu odpowiednio zabezpieczona, opisana i oznaczona próbka przewożona jest przez żołnierzy do laboratorium, w którym zostaje poddana badaniom.

„Aby ograniczyć ryzyko zarażenia koronawirusem do pobierania wymazów delegowani są specjalnie wyselekcjonowani żołnierze. Nie mogą mieć więcej niż 45 lat, muszą być zdrowi, nie mogą chorować na choroby przewlekłe oraz nie przebywali w ciągu ostatniego miesiąca w krajach o podwyższonym ryzyku zakażenia. Ponadto muszą ukończyć specjalistyczne szkolenie.” – podkreśla płk Dariusz Słota dowódca podkarpackich terytorialsów.

****

Wojska Obrony Terytorialnej już 6 marca br. włączyły się we wsparcie innych podmiotów w walce z pandemią COVID-19. Pierwszym zadaniem było wsparcie kombatantów Armii Krajowej i organizacji niepodległościowych oraz osób starszych, kolejnymi było wsparcie Straży Granicznej i służb lotniskowych.

Od 18 marca br. Wojska Obrony Terytorialnej prowadzą pierwszą w historii ogólnopolską operację przeciwkryzysową pod kryptonimem „Odporna Wiosna”. Jej celem jest łagodzenie skutków kryzysu oraz wzmocnienie odporności na kryzys społeczności lokalnych. W ramach „Odpornej Wiosny” terytorialsi dostarczają żywność i leki, wspierają służby sanitarne i samorząd terytorialny, współpracują z ośrodkami pomocy społecznej i Caritasem, wspierają rodziny personelu medycznego, kombatantów, osoby starsze i przebywających w kwarantannie, oddają krew oraz prowadzą infolinię wsparcia

informacja prasowa
Grafika: DWOT
kpt. Witold SURA
rzecznik prasowy
3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej
Im. płk. Łukasza Cieplińskiego
tel. 600819411
email:
sura8704@portal.ron.mil.pl lub witoldsura@wp.pl