Podniesienie jakości kształcenia zawodowego na obszarze transgranicznym

Uczniowie Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju mieli szansę podnieść swoje umiejętności podczas polsko-słowackich warsztatów kulinarnych. Zajęcia były finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.