Policyjny zakaz dla pijanego awanturnika

Policjanci z Korczyny wydali nakaz natychmiastowego opuszczenia mieszkania oraz zakaz zbliżania się do jego bezpośredniego otoczenia wobec 51-latka. Mężczyzna podejrzewany jest o stosowanie przemocy domowej.

W minionym tygodniu, dzielnicowi z Posterunku Policji w Korczynie zostali wezwani na interwencję do jednej z rodzin, gdzie nietrzeźwy mężczyzna stosuje przemoc fizyczną i psychiczną wobec współdomowników.

Po szczegółowym rozpoznaniu sytuacji rodziny, mundurowi uznali za zasadne zastosować wobec 51-latka nakaz natychmiastowego opuszczenia zajmowanego przez niego mieszkania oraz zakaz zbliżania się do jego bezpośredniego otoczenia.

W trakcie trwania interwencji pijany awanturnik stawał się jednak coraz bardziej agresywny, dlatego też został zatrzymany w policyjnym areszcie. Na skutek zastosowanych przez funkcjonariuszy narzędzi z ustawy antyprzemocowej, mężczyzna nie ma prawa powrotu do swojego miejsca zamieszkania.

30 listopada 2020 roku zaczęła obowiązywać ustawa antyprzemocowa. Zgodnie z zawartymi w niej zapisami sprawca przemocy, który stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia domowników, po wydaniu nakazu przez policjantów, musi bezzwłocznie opuścić mieszkanie oraz otrzymuje zakaz zbliżania się do niego. Uprawnienia do wydania nakazu zostały przyznane Policji oraz Żandarmerii Wojskowej. Nakaz będzie obowiązywał przez 14 dni, jednak na wniosek osoby dotkniętej przemocą sąd może przedłużyć ten okres.

Źródło: podkarpacka.policja.gov.pl