„Polska na emigracji” w Muzeum Podkarpackim w Krośnie

Archiwalia, fotografie, dzieła sztuki, mundury, odznaczenia i publikacje. Ponad tysiąc poloników można oglądać w Muzeum Podkarpackim w Krośnie. Eksponaty podarowało placówce Stowarzyszenie Muzeum Wojska Polskiego we Francji. Łącznie do Krosna trafiło ponad 9 tysięcy zabytków. Na wystawie można zobaczyć te najcenniejsze.