Polska wprowadza stan epidemii

Polska wprowadziła od piątku (20-03-2020) stan epidemii – ogłosił premier Mateusz Morawiecki. Pierwsza związana z tym decyzja to przedłużenie zamknięcia szkół do świąt Wielkiej Nocy. Szkoły i przedszkola będą zamknięte przynajmniej do 14 kwietnia. Dodatkowo rząd wprowadził zwiększenie kary za złamanie kwarantanny z 5 tys. zł na 30. tys zł oraz „dodatkowe mechanizmy śledzenia, czy ludzie przebywają pod adresem, który zadeklarowali”.

Co to oznacza w praktyce?

Na początek to przedłużenie zamknięcia szkół do Wielkanocy. Ale stan epidemii pozwala państwu także na wprowadzenie zakazu prowadzenia określonej działalności, ograniczenia w przemieszczaniu się po kraju, a także tworzenie zamkniętych stref – tzw. stref zero czy stref buforowych. W praktyce może oznaczać to zamykanie miast, osiedli czy nawet konkretnych miejsc. Na razie żadne takie decyzje jednak nie zapadły.

Ogłoszenie stanu epidemii pozwala  określić rozporządzeniem zagrożony obszar oraz kilka rodzajów stref. Mogą być to tzw. strefy zero – czyli obszary, na których wystąpiły stany epidemii, bezpośrednio wokół ogniska wirusa. Podlegają one zakazom, nakazom oraz środkom kontroli. Władze mogą zakazać chorym lub podejrzanym o zachorowanie opuszczania stref zero.

Wokół strefy zero może rozciągać się strefa buforowa, czyli  obszar podlegający takim ograniczeniom jak zakaz przemieszczania się ludzi. Rząd może też określić inne strefy – np. zagrożenia, gdzie możliwe jest ryzyko wystąpienia stanu epidemii; zagrożonego obszaru – jednej lub kilku jednostek podziału terytorialnego kraju oraz miejsca kwarantanny – odrębnych obiektów budowlanych przeznaczonych do czasowego pobytu osób chorych lub podejrzanych o zachorowanie, w których przechodzą kwarantannę.

Stan epidemii daje możliwość wprowadzenia:

– czasowego ograniczenia określonego sposobu przemieszczania się,
– czasowego ograniczenia lub zakaz obrotu i używania określonych – przedmiotów lub produktów spożywczych,
– czasowego ograniczenia funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy,
– zakazu organizowania widowisk i innych zgromadzeń ludności,
– obowiązku wykonania określonych zabiegów sanitarnych
– nakazu udostępnienia nieruchomości, lokali, terenów i dostarczenia – środków transportu do działań przeciwepidemicznych przewidzianych planami przeciwepidemicznymi,
– obowiązku przeprowadzenia szczepień ochronnych

Nie oznacza to że takie ograniczenia zostaną wprowadzone.