Potrzebne osocze od Ozdrowieńców

Przetoczenie osocza wraz z przeciwciałami wspomaga leczenie chorych na COVID-19 z ciężkimi, zagrażającymi życiu objawami. Z uwagi na wzrost zachorowań szpitale zwiększyły zapotrzebowanie na osocze z przeciwciałami.
Najważniejsze informacje:

JEŻELI CHCESZ HONOROWO ODDAĆ KREW MUSISZ SPEŁNIAĆ NASTĘPUJĄCE WARUNKI:

 • mieć wiek 18-65 lat, zachowane proporcje wagi do wzrostu (nie mniej niż 50 kg)
 • posiadać ważny dokument tożsamości z numerem PESEL (dowód osobisty, paszport)
 • być po lekkostrawnym posiłku
 • czuć się zdrowo

WSTRZYMAJ SIĘ OD ODDAWANI KRWI DZISIAJ NA CZAS OKREŚLONY JEŻELI:

 • Jesteś w trakcie miesiączki i 3 dni po
 • Nastąpiło przerwanie ciągłości tkanek (tatuaż, kolczyki) – 6 miesięcy
 • Poddałeś się zabiegowi biopsji, gastro-, kolono-, laparo-, artroskopii – 6 miesięcy
 • Usunąłeś zęba – 7 dni
 • Zażywałeś antybiotyki – 2 tyg. od zakończenia i całkowitego wyleczenia
 • Byłeś szczepiony przeciw COVID-19 – 7 dni (inne – zapytaj lekarza)
 • Cierpisz na zmiany skórne – do czasu postawienia diagnozy
 • W okresie ciąży i 6 mies. po porodzie
 • Byłeś w więzieniu, areszcie – 6 mies. od zakończenia pobytu
 • Chorowałeś na gruźlicę – na 2 lata od wyleczenia

KRWI NIE BĘDZIESZ MÓGŁ ODDAĆ NA STAŁE Z POWODU:

 • Chorób układu krążenia (miażdżyca, zawał serca, niewydolność krążenia, arytmia, wady serca)
 • Stanu po udarze mózgu
 • Przewlekłych chorób ukł. pokarmowego, oddechowego (np. astma) moczowego, nerwowego,
  psychicznych i OUN
 • Chorób metabolicznych np. cukrzyca
 • Chorób ukł. endokrynnego np. tarczycy, nadnerczy
 • Chorób układowych np. kolagenozy
 • Nowotworów
 • HIV, AIDS, WZW B i C, kiły,
 • promienicy, tularemii
 • Lekozależności, alkoholizmu, narkomanii, prostytucji
 • Pobytu 01.01.1980-31.12.1996 6 mies. i dłużej w Wielkiej Brytanii i Irlandii, Francji

ZAPYTAJ LEKARZA JEŻELI:

 • Byłeś na wycieczkach zagranicznych
 • Masz wątpliwości do swojego stanu zdrowia
 • Zażywasz jakiekolwiek leki

PRZYWILEJE HONOROWEGO DAWCY KRWI

 • ustawowo ważne zwolnienie z pracy/szkoły w dniu oddania krwi (i następny dzień TYLKO w CZASIE OGŁOSZENIA epidemii)
 • zwolnienie na czas okresowego badania lekarskiego dawców krwi jeżeli nie zostanie zakwalifikowany do oddania krwi,
 • ekwiwalent kaloryczny o równowartości 4500 kcal (czekolady),
 • legitymacja Honorowego Dawcy Krwi,
 • odliczenie od dochodu w zeznaniu rocznym PIT,
 • karta identyfikacyjna grupy krwi – możliwość uzyskania po drugiej donacji
 • każdy krwiodawca może uzyskać po kilku dniach informacje o wynikach swoich badań
  (grupa krwi, badań wirusologicznych),