Powołano Radę Rozwoju Krosna

25 osób zgłoszonych przez mieszkańców zasiądzie w Radzie Rozwoju Krosna – zespole doradczym, konsultacyjnym i opiniodawczym prezydenta Piotra Przytockiego.  Rada będzie uczestniczyła w podejmowaniu decyzji o strategicznym znaczeniu dla przyszłości miasta.

– Celem powołania Rady Rozwoju Krosna jest zwiększenie partycypacji społecznej w mieście – informuje prezydent Piotr Przytocki. – Rada będzie bezpośrednio uczestniczyła w procesach decyzyjnych, dotyczących kwestii najistotniejszych z punktu widzenia rozwoju Krosna. Skład Rady uwzględnia szeroką reprezentację różnych środowisk, w tym przedstawicieli przedsiębiorców, organizacji społecznych, posiadających kompetencje w dziedzinach istotnych dla rozwoju miasta. Co ważne – członków Rady zgłosili sami mieszkańcy – dodaje prezydent.

Otwarty nabór kandydatów do Rady Rozwoju Krosna prowadzono od 21 lutego do 6 marca 2020 r. Kandydatów mogli zgłaszać mieszkańcy oraz wszystkie podmioty zainteresowane rozwojem miasta (np. organizacje pozarządowe, firmy, instytucje).

Wobec kandydatów postawiono wymóg posiadania odpowiednich kompetencji i doświadczenia oraz wyróżniania się dokonaniami i aktywnością w następujących dziedzinach:

  • gospodarka, przedsiębiorczość, rynek pracy,
  • sprawy młodych, nauka, edukacja,
  • kultura, sport,
  • bezpieczeństwo, zdrowie,
  • polityka społeczna i senioralna, włączenie społeczne,
  • środowisko, infrastruktura.

Kandydaci musieli spełniać kryteria posiadanej wiedzy i doświadczenia, autorytetu społecznego oraz dotychczasowych osiągnięć. W wyniku naboru zostało zgłoszonych 25 osób – wszyscy kandydaci zostali powołani do Rady Rozwoju Krosna.

Ważnym aspektem utworzenia Rady Rozwoju Krosna jest zapewnienie szerokiej partycypacji społecznej przy tworzeniu Planu Rozwoju Lokalnego, Planu Rozwoju Instytucjonalnego i wypracowania wraz ze społecznością lokalną propozycji projektu, który miasto złoży w naborze o dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021 w ramach Programu „Rozwój Lokalny” – informuje dr Tomasz Soliński, zastępca prezydenta.

Projekt nosi nazwę „Kreujemy+ Rozwijamy+ Ożywiamy+ Stymulujemy+ Nakreślamy+ Odmieniamy=KROSNO”, a jego głównymi celami są kompleksowa poprawa jakości życia oraz lepsze dostosowanie administracji do potrzeb mieszkańców. Konsultacje w ramach Rady Rozwoju Krosna będą stanowiły jedną z form włączenia społeczności lokalnej w proces współdecydowania o mieście, który jest niezwykle istotny w pracach nad tym projektem. Rada Rozwoju Krosna będzie działała także po wypracowaniu projektu jako stałe ciało doradcze Prezydenta w najważniejszych sprawach rozwojowych – dodaje dr Tomasz Soliński.

Rada Rozwoju Krosna:

Jacek Buczyński Przedstawiciel Krośnieńskiej Fundacji Rozwoju
Piotr Dymiński Przedstawiciel Fundacji Pasjonauci
Paweł Fiejdasz Przedstawiciel Stowarzyszenia Unia Przedsiębiorczych
Stanisław Frej Przedstawiciel Krośnieńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Izabela Fularz Działaczka społeczna
Marcin Kaleniecki Przewodniczący Zarządu Osiedla Tysiąclecia, przedstawiciel Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP
Marek Kiełtyka Starszy Cechu Rzemiosł Różnych w Krośnie
Renata Lipińska – Kościółko Prezes Aktywnego Klubu Emerytów i Rencistów Dzielnicy Polanka
Aneta Kozak Radna Osiedla Tysiąclecia
Jarosław Kwella Przedstawiciel Beniaminka PROFBUD Krosno
Jacek Makoś Przedstawiciel Zarządu Powiatowego Ligi Obrony Kraju w Krośnie
Robert Moskal Dyrektor Finansowy BWI Poland Technologies Sp. z o.o. Oddział Krosno
Przemysław Niepokój – Hepnar Członek Fotoklubu RP, RCKP
Mateusz Nowak Członek Stowarzyszenia Mensa Polska
Łukasz Stachurski Przedstawiciel Muzeum Rzemiosła w Krośnie
Joanna Śmietana Studentka Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie
Adrian Tabak Radny Dzielnicy Białobrzegi
Paweł Ungeheuer Przedstawiciel Stowarzyszenia Portius
Dominik Urba Przedstawiciel Unii Przedsiębiorczych, Radny Osiedla Południe
Marta Urbanowicz – Matelowska Przedstawicielka Cechu Rzemiosł Różnych w Krośnie
Ewa Węklar Przedstawicielka Krośnieńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Piotr Wietecha Przedsiębiorca, WIETPOL Aerospace Sp. z o.o.
Rafał Woźniak Prezes Stowarzyszenia Idea Carpathia
Dawid Zabawa Przedsiębiorca, koordynator projektów innowacyjnych, P4P Consulting Sp. z o.o.
Damian Ziemba Przedstawiciel Grupy GraTy

Źródło: UM KROSNA