Powstaje Nowa Strategia Rozwoju Miasta Krosna

Miasto Krosno zaprasza do wyrażenia opinii w ankiecie dotyczącej oceny sytuacji społeczno-gospodarczej Krosna oraz planowania dalszego rozwoju miasta. Badanie jest związane z pracami nad nową Strategią Rozwoju Miasta Krosna na lata 2023-2030 oraz Programem Rozwoju Przedsiębiorczości.

Ankieta jest anonimowa, a jej wypełnienie zajmuje ok. 10 minut.

WYPEŁNIJ ANKIETĘ: https://ankieta.deltapartner.org.pl/sr_miasta_krosna_mieszkancy

Państwa głosy wyrażone w ankiecie będą stanowiły wkład w powstawanie obu dokumentów.
Zapraszam do wyrażenia opinii zarówno mieszkańców, przedsiębiorców, jak również osoby spoza Krosna, które są zainteresowane rozwojem miasta
– zachęca prezydent Krosna Piotr Przytocki.

Badanie ankietowe będzie prowadzone do 21 sierpnia br.
Osoby zainteresowane wypełnieniem ankiety w wersji papierowej otrzymają ją w Urzędzie Miasta Krosna przy ul. Lwowskiej 28A i ks. S. Staszica 2 – w biurze obsługi interesanta, a także w Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych przy ul. Grodzkiej 10.

Strategia rozwoju to bardzo ważny dokument służący zarządzaniu miastem. W tym roku upływa okres, na który została zaplanowana obecnie obowiązująca strategia. Zmieniają się uwarunkowania społeczne i gospodarcze, a także środowiskowe, dlatego istnieje potrzeba zidentyfikowania wyzwań oraz określenia celów i kierunków rozwoju naszego miasta w nowej perspektywie. Zmieniły się także przepisy prawne, które nadają strategii nową rangę, m.in. w zakresie wskazywania celów i rekomendacji dla polityki przestrzennej miasta.

Równolegle powstaje Program Rozwoju Przedsiębiorczości, finansowany w 85% ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna oraz w 15% z budżetu państwa. Program będzie dokumentem operacyjnym spójnym ze strategią, określającym działania niezbędne do realizacji w obszarze przedsiębiorczości, w tym listę przedsięwzięć mających na celu wzmocnienie potencjału Krosna jako miejsca atrakcyjnego do zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.

Opracowania będą powstawały w formule partycypacyjnej, z szerokim udziałem mieszkańców, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych partnerów społeczno-gospodarczych. O terminach otwartych spotkań warsztatowych i konsultacyjnych będziemy informować poprzez stronę internetową www.krosno.pl.

Projekt pn. „Krosno – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020”
współfinansowany jest w 85% ze środków Unii Europejskiej, w ramach Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz w 15% z budżetu państwa