Powstaje nowy plac kompostowni

Plac kompostowni, znajdujący się w sąsiedztwie hali sortowania Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie, przechodzi gruntowną przebudowę. Jego nawierzchnia wzmacniana jest specjalnymi palami wierconymi w ziemię oraz żelbetonową płytą konstrukcyjną. Modernizacja placu obejmuje również rozbudowę znajdujących się na nim boksów do magazynowania odpadów.

Inwestycja prowadzona przez Krośnieński Holding Komunalny na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów realizowana jest w ramach modernizacji i rozbudowy części mechanicznej instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Krośnie.

Prace modernizacyjne, polecające przede wszystkim na przebudowie i rozbudowie placu kompostowania, wzmocnieniu jego warstw konstrukcyjnych oraz wymianie nawierzchni, prowadzi Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Drogowych z Krosna. Po przebudowie powierzchnia placu wyniesie 4300 m kw., będzie wzmocniona żelbetonową płytą konstrukcyjną oraz żelbetonowymi palami wierconymi do podłoża, które zapewnią stabilność gruntu i wytrzymałość całego podłoża.

Przebudowany plac kompostowni stworzy możliwość sprawnego ruchu pojazdów obsługujących procesy technologiczne naszego Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych – wyjaśnia Jan Guzik, dyrektor ds. technicznych Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego.

Zakres inwestycji obejmuje także przebudowę i rozbudowę boksów magazynowych, co oznacza, że w miejscu istniejącego dotychczas boksu, który nie spełnia już swojej funkcji, powstanie osiem nowych, tym razem żelbetonowych boksów. W ramach prac budowlanych zabezpieczona będzie również skarpa znajdująca się w pobliżu placu.

Wartość zadania, które jest częścią projektu Zintegrowany system gospodarki odpadowo-energetycznej w regionie południowym województwa podkarpackiego – I etap, to ponad 7 mln zł (brutto). Termin jego realizacji zaplanowany jest na 29 czerwca 2021 r.

Źródło: Krośnieński Holding Komunalny