Pracownicy zakładu utylizacji odpadów z Charkowa szkolili się w Regionalnym Centrum Odzysku Odpadów

Krośnieński Holding Komunalny udostępnił zaplecze techniczne instalacji do mechanicznego przetwarzania odpadów, aby firma Tomra, producent separatorów optycznych, mogła przeszkolić pracowników instalacji do sortowania odpadów, jaka powstaje w Charkowie na Ukrainie.

Mimo działań wojennych, które od ponad roku toczą się na terenie Ukrainy, w Charkowie kontynuowana jest budowa zakładu do przetwarzania i sortowania odpadów komunalnych. Instalacja ta ma być wyposażona w urządzenia automatycznie sortujące odpady, a dwa pracujące w naszym zakładzie separatory optyczne do mechanicznego sortowania odpadów są dokładnie takie same, jak te zakupione przez Miejski Zakład Utylizacji Odpadów Stałych w Charkowie.

Zakład w Charkowie zakupił nasze separatory kilka lat temu i obecnie, wbrew trudnościom wynikającym z wojny, podejmuje wysiłki mające na celu dokończenie budowy zakładu i jego uruchomienie – mówi Mateusz Brzeziński z Tomra Sorting. – Ze względu na fakt, że wyjazd pracowników naszej firmy na teren objęty działaniami wojennymi jest wykluczony, poproszono nas o przeprowadzenie szkolenia dotyczącego montażu separatorów poza terytorium Ukrainy. Wybór padł na instalację krośnieńską, ponieważ chcemy w możliwie jak najwierniejszy sposób pokazać pracownikom z Charkowa, w jaki sposób maszyny mają być zamontowane, a te z Regionalnego Centrum Odzysku Odpadów w Krośnie nadają się do tego idealnie – dodaje przedstawiciel producenta separatorów optycznych.

Zarówno inwestor, jak i wykonawcy zakładu zagospodarowania odpadów w Charkowie są zdeterminowani, aby inwestycję zrealizować do końca i jak najszybciej oddać do użytkowania. Delegacja ukraińska, która przyjechała do Krosna, nie ukrywała, że prowadzenie tak dużej inwestycji – w zaistniałej na Ukrainie sytuacji wojennej – jest skomplikowane i bardzo trudne.

Mieszkańcy Charkowa i okolicznych miejscowości po prostu potrzebują dobrze funkcjonującego zakładu zagospodarowania odpadów. Wojna na Ukrainie trwa, ale tam cały czas mieszkają ludzie i oni potrzebują tej instalacji. Musimy zrealizować tę inwestycję do końca – mówi Dariusz Sylwestrzak, kierownik kontraktu odpowiedzialny za nadzór technologiczny nad budową Miejskiego Zakładu Utylizacji Odpadów Stałych w Charkowie. – Dziękujemy zarządowi Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego, że zgodził się, aby szkolenie ukraińskich pracowników odbyło się na terenie waszej Spółki – dodaje.

W szkoleniu zorganizowanym przez producenta separatorów optycznych wzięła udział kilkuosobowa grupa pracowników zakładu zagospodarowania odpadów w Charkowie. Oprócz zwiedzenia Regionalnego Centrum Odzysku Odpadów przy ul. Białobrzeskiej w Krośnie, poznawali szczegóły dotyczące pracy instalacji do mechanicznego przetwarzania odpadów, a przede wszystkim programowania i obsługi optoseparatorów do selektywnego sortowania odpadów. Instruktaż obejmował także pokaz montażu maszyn, które mają być na wyposażeniu charkowskiego zakładu zagospodarowania odpadów.

Cieszymy się bardzo, że mogliśmy pomóc pracownikom komunalnym z Charkowa i umożliwić im szkolenie w naszym zakładzie. Trzymamy mocno kciuki za bezproblemowe zakończenie realizowanej inwestycji, bo budowa instalacji przetwarzającej odpady jest sporym wyzwaniem w normalnych warunkach, to jest w czasie pokoju, a w warunkach wojennych jest wręcz niewyobrażalnym wyzwaniem. Życzymy sukcesu i szybkiego uruchomienia zakładu, co ma nastąpić prawdopodobnie w drugiej połowie tego roku – mówi Janusz Fic, prezes Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego.

inf. Krośnieński Holding Komunalny