Prezydent Rzeszowa chce zwolnienia z opłaty stałej rodziców dzieci uczęszczających do żłobków

Prezydent Rzeszowa chce zwolnienia z opłaty stałej rodziców dzieci uczęszczających do żłobków. Opłata ta wynosiła 312 zł. Odpowiednia uchwała trafi na najbliższą sesję Rady Miasta (28 kwietnia).

„Wszyscy, którzy uiścili już tą opłatę będą mieć ją zaliczoną na poczet przyszłych płatności. Brak opłaty będzie obowiązywał od dnia zamknięcia żłobów” – czytamy w komunikacie rzecznika prasowego prezydenta Rzeszowa, Macieja Chłodnickiego.

W Rzeszowie jest obecnie 9 żłobków, do których uczęszcza ok. 1300 dzieci.