Prezydent Rzeszowa podpisał tzw. Pakt dla przedsiębiorców

Aby wspomóc rzeszowskich przedsiębiorców, którzy utracili dochody w związku z epidemią koronawirusa prezydent Rzeszowa podpisał tzw. Pakt dla przedsiębiorców.

O ulgi mogą ubiegać się dwie grupy. Pierwsza z nich to osoby prowadzące działalność w lokalach komunalnych, które na mocy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca bieżącego roku musiały obowiązkowo je zamknąć. Te osoby mogą starać się o odroczenie spłaty czynszu o 6 miesięcy.