Projekt budżetu województwa podkarpackiego na 2021 rok

Podczas czwartkowej sesji sejmiku marszałek Władysław Ortyl przedstawił projekt przyszłorocznego budżetu województwa podkarpackiego. Dochody mają wynieść 1 mld 191 mln zł, z kolei wydatki 1 mld 234 mln zł. Na inwestycje zaplanowano blisko 500 mln zł, z czego około 250 mln zarezerwowano na modernizację dróg.

Inwestycje kolejowe mają wynieść 47 mln zł, z czego ponad 40 mln zł zaplanowano na budowę zaplecza technicznego Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej.

W obszarze kultury będą realizowane 4 inwestycję na kwotę 9 mln zł, w tym rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej Muzeum Podkarpackiego w Krośnie (1mln 200 tys. zł).

Deficyt zaplanowano na poziomie blisko 43 mln zł.

Fot. M. Konopka