Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Turaszówka VIII” do wglądu

– Od 19 sierpnia 2020 r. do 15 września 2020 r. będzie można zapoznać się z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna „Turaszówka VIII” – ETAP I. Projekt miejscowego planu uzyskał wymagane opinie i uzgodnienia. Zapraszamy do zapoznania się z ustaleniami projektu miejscowego planu, odwiedzenia punktu konsultacyjnego, udziału w spotkaniu otwartym oraz składania ewentualnych uwag – czytamy w komunikacie krośnieńskiego magistratu.

W ramach pogłębionych konsultacji społecznych, poza tradycyjną możliwością zapoznania się z projektem miejscowego planu w Urzędzie Miasta Krosna, poprzez stronę internetową BIP (link do obwieszczenia) oraz udział w dyskusji publicznej, mieszkańcy Krosna będą mogli:

  • odwiedzić punkt konsultacyjny w Osiedlowym Domu Ludowym, Aleja Jana Pawła II 31, 38-400 Krosno (czynny od 19 sierpnia do 15 września w poniedziałki i środy w godzinach 17.30-19.00 oraz w soboty w godzinach 12.00-15.00),
  • zapoznać się z projektem na platformie konsultacyjnej www.krosno.konsultacje-spoleczne.pl,
  • wziąć udział w spotkaniu otwartym w dniu 8 września o godz. 18.00 na Sali Marmurowej przy Krytej Pływalni w Turaszówce, ul Sportowa 8, 38-400 Krosno.

Zgodnie z procedurą wynikającą z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Krosna z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do 30.09.2020 r.

Źródło: Urząd Miasta Krosna