Przebudowa parkingu szpitalnego na ul. Korczyńskiej w Krośnie

Od 8 marca 2023 roku Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie rozpocznie inwestycję, dzięki której parking znajdujący się 100 metrów od wejścia głównego, naprzeciw budynku pralni, zostanie przebudowany. W trakcie prac powyższe miejsca postojowe zostaną wyłączone z użytkowania. Do dyspozycji kierowców będą dostępne pozostałe parkingi przyszpitalne tj.: płatny naprzeciw wejścia głównego, przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, na drodze dojazdowej do budynku H, w którym znajdują się m.in. poradnie dla dzieci, a także parking przy budynku Poradni Chorób Zakaźnych.
Dzięki inwestycji powstanie asfaltowa nawierzchnia na której będzie mogło zaparkować docelowo ponad 200 samochodów. Ponadto zostaną utworzone chodniki, zainstalowane oświetlenie, szlabany, system parkingowy oraz monitoring. Przebudowa terenu związana jest również m.in. z odwodnieniami układu drogowego, budową ronda oraz dróg wewnętrznych.
Prace potrwają maksymalnie do końca listopada 2023 r. Do tego czasu zostanie wprowadzona nowa organizacja ruchu w obrębie dróg przyszpitalnych. Kierowcy proszeni są o szczególną ostrożność oraz o dostosowywanie się do oznaczeń drogowych w obrębie budowy.
Inwestycja będzie realizowana w ramach zadania: “Poprawa dostępności do kompleksu budynków Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie poprzez przebudowę układu komunikacyjnego i parkingów etap I”. Szacunkowa wartość zadania: 4.405.661,16 zł, dotacja z budżetu województwa podkarpackiego.

Zdjęcie wykonane i udostępnione przez Krzysztofa Kasperkowicza z Okiem Kasperkowicza.


Za utrudnienia przepraszamy!
Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego
im. Jana Pawła II w Krośnie