Przerwa w dostawie ciepłej wody w Jaśle

Do piątku (19 września) potrwa przerwa w dostawie ciepłej wody w Jaśle. Przerwa związana jest z prowadzoną inwestycją pn. „Budowa niezależnej instalacji układu kogeneracyjnego w sąsiedztwie ciepłowni Hankówka w Jaśle” oraz koniecznością przyłączenia w/w instalacji do miejskiej sieci ciepłowniczej i modernizacji stacji transformatorowej (wymiana transformatorów i rozdzielnic średniego i niskiego napięcia).

Problem dotyczy mieszkańców korzystających z ciepłej wody użytkowej z miejskiej sieci ciepłowniczej.

Źródło: MPGK Jasło