Przez kilka dni zamknięty będzie fragment ul. Franciszkańskiej w Krośnie

Od piątku do poniedziałku (25 – 28 września) nieprzejezdna będzie ul. Franciszkańska na odcinku od rynku (Kamienica Rynek 5) do ul. Spółdzielczej. Utrudnienia są spowodowane naprawą kostki brukowej przy kamienicy Rynek 5. Ruch samochodowy będzie przekierowany w ul. Pawła z Krosna.

Źródło: Urząd Miasta w Krośnie