Przygotowania województwa do zimy

Wojewoda podkarpacka zapewniła, że służby i jednostki odpowiedzialne za bezpieczeństwo mieszkańców są przygotowane do sezonu zimowego.

Tej zimy na Podkarpaciu schronienie bezdomnym zapewni 27 placówek. Funkcjonować będzie 15 schronisk dla osób bezdomnych, 3 schroniska z usługami opiekuńczymi, 5 noclegowi oraz 4 ogrzewalnie. W placówkach jest ponad 850 miejsc, a w razie potrzeby uruchomionych zostanie 90 kolejnych.