Rada Miasta Krosna za zmianą granic

Krośnieńscy radni jednogłośnie opowiedzieli się za zmianą granic miasta. Chodzi o teren byłego lotniska “Iwonicz”, który Krosno zakupiło trzy lata temu. Władze Krosna po raz kolejny starają się włączyć ten teren w granice miasta.

W komunikacje krośnieńskiego magistratu czytamy:

Wniosek dotyczący zmiany granic w poniedziałek (30.03) zostanie złożony do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Podkarpackiego. Do końca kwietnia Wojewoda wyda opinię w tej sprawie. Na wydanie rozporządzenia w sprawie zmiany granic Rada Ministrów ma czas do końca lipca br.”

W grudniu ubiegłego roku władze Krosna zawarły porozumienie z włodarzami Krościenka Wyżnego i Miejsca Piastowego, na terenie których leży nieruchomość. W wyniku negocjacji porozumiano się co do możliwości odsprzedania gminom nabytego przez Krosno terenu. Krościenko Wyżne ma zachować 18 hektarów, natomiast Miejsce Piastowe 11 hektarów.

Kompromisowe rozwiązanie zakłada, że część gruntów znajdujących się na terenie sąsiednich gmin wyłączona zostanie z wniosku o zmianę granic, a prawo użytkowania wieczystego tych nieruchomości zostanie sprzedane gminom po dokonaniu zmiany granic. Dotyczy to ponad 18 ha na terenie gminy Krościenko Wyżne i 11 ha na terenie Gminy Miejsce Piastowe. Podpisaliśmy już przedwstępne, warunkowe umowy sprzedaży. Krosno zobowiązało się także, iż w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego na przyłączanym terenie zostanie wprowadzony zakaz lokalizacji inwestycji uciążliwych, tj. spalarni i składowisk odpadów, czy też elektrowni wiatrowych” – mówi prezydent Piotr Przytocki.

W sumie Krosno będzie starało się włączyć w swoje granice nieco ponad 120 hektarów. W przyszłości ten teren władze miasta planują wykorzystać pod budowę drogi łączącej Krosno z projektowaną drogą ekspresową S19 oraz pod utworzenie strefy inwestycyjnej dla branż wysokich technologii.

Dzięki współpracy z naszymi sąsiadami została wyeliminowana przeszkoda, na którą w ubiegłym roku zwróciła uwagę Rada Ministrów – zauważa dr Tomasz Soliński, zastępca prezydenta Krosna. „Dziękujemy władzom gmin Krościenko Wyżne i Miejsce Piastowe, a także władzom powiatu krośnieńskiego za zrozumienie, współpracę i wyrażenie pozytywnych opinii w sprawie zmiany granic. Przedsięwzięcia, które planujemy zrealizować na przyłączanym terenie z pewnością przyczynią się do rozwoju nie tylko Krosna, ale także sąsiednich gmin i całego powiatu krośnieńskiego” – dodaje zastępca prezydenta.

Jeśli decyzja Rady Ministrów będzie pozytywna, Krosno powiększy się z dniem 1 stycznia 2021 r.

fot. UM Krosno