Rarogi stepowe Meja, Atom i Nadia będą patrolować alejki w jasielskim parku

Wczoraj (25 lutego) w parku miejskim w Jaśle swoją pracę rozpoczął sokolnik. Trzy rarogi stepowe Meja, Atom i Nadia będą patrolować alejki parkowe od świtu do zmierzchu. Prace potrwają do pierwszych dni maja. Nad prawidłowością działań sokolniczych czuwa specjalista ornitolog.

 

Prace sokolnicze prowadzone są w parku miejskim corocznie już od 2012 roku. W tym czasie w parku miejskim nie zostało zbudowane przez gawrony ani jedno gniazdo. Niedopuszczenie do zbudowania gniazd i założenia lęgu wpływa na znaczące ograniczenie bytowania gawronów po zakończeniu prac sokolniczych. Oznacza to, że liczba gawronów, które odwiedzają park, najczęściej popołudniową porą od maja do października, jest nieporównywalnie mniejsza, niż w przypadku gdyby gawrony miały na terenie parku gniazda.

Wiele polskich miast borykających się z problemem gawronów wzoruje się na dobrych jasielskich praktykach zasięgając porady co do wymaganych procedur.

inf.  UMJ