Rekordowe inwestycje MPGK w Krośnie za środki unijne

Ponad 90 milionów złotych pozyskało krośnieńskie MPGK w obecnej perspektywie finansowej Unii Europejskiej. Zakontraktowane pieniądze przeznaczone są na realizację zaplanowanych inwestycji, w tym m.in. na rozbudowę sieci ciepłowniczej, gospodarkę wodno-ściekową, a także zagospodarowanie i utylizację odpadów.

W obecnej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 MPGK ma już zakontraktowane projekty ze wsparciem w postaci dotacji ze środków UE na ponad 90 milionów złotych. Część z zaplanowanych inwestycji udało się już zrealizować i rozliczyć, ale przeważająca część jest w trakcie realizacji i zakończy się w tym lub w przyszłym roku – mówi Janusz Fic, prezes MPGK – Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego.

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej (perspektywa finansowa 2014-2020) dla projektów w poszczególnych zakładach spółki:

Pozyskane z UE pieniądze spółka inwestuje w kilku obszarach swojej działalności i docelowo skorzystają z nich wszystkie trzy zakłady należące do MPGK-KHK, tj. Zakład Wodociągów i Kanalizacji, Zakład Unieszkodliwiania Odpadów oraz Oddział Energetyki Cieplnej. Największe dofinansowanie, ponad 57 mln zł (netto), otrzymał projekt pn. „Zintegrowany system gospodarki odpadowo-energetycznej w regionie południowym województwa podkarpackiego – I etap”. Unijne wsparcie w wysokości ponad 22 mln zł (netto) zyskała też inwestycja związana z uporządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej w mieście Krośnie. Po około 3 mln zł dofinansowania MPGK uzyskało na modernizację systemu ciepłowniczego miasta Krosna i budowę drugiego kotła na biomasę. Na ocenę czeka jeszcze projekt związany z modernizacją systemu ciepłowniczego, którego wartość dofinansowania szacowana jest na ok. 3 mln zł.