Rekrutacja do przedszkoli miejskich w Jaśle

Od 10 lutego do 2 marca można składać wnioski o przyjęcie dzieci do przedszkoli miejskich w Jaśle. Wnioski są dostępne w poszczególnych placówkach, przy czym nie liczy się kolejność zgłoszeń.

fot. poglądowe

Na terenie Miasta działa 11 przedszkoli publicznych. Każda placówka gwarantuje bardzo dobrą opiekę prowadzoną przez wykwalifikowaną kadrę, różnorodną ofertę edukacyjną, dysponuje odpowiednim wyposażeniem sal i podwórkami z placami zabaw, a także zapewnia zdrowe posiłki przygotowane w przedszkolu.

Wypełniając wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola należy wybrać to, które wydaje się nam najbardziej odpowiednie do potrzeb dziecka (nie ma rejonizacji). W podaniu musimy wskazać jedno przedszkole, na którym zależy nam najbardziej. W następnej kolejności wskazujemy dodatkowo również dwa przedszkola, które bierzemy pod uwagę w przypadku braku możliwości zapisu do przedszkola wybranego jako pierwsze.

fot. UM Jasło

Niskie opłaty

Za pobyt dziecka w przedszkolu miejskim do 5 godzin – rodzic nie ponosi opłat. Jeżeli jest to powyżej 5 godzin płaci się za każdą godzinę 1 zł. Zatem, jeżeli dziecko jest w przedszkolu 9 godzin, opłata za 1 dzień pobytu wynosi 4 zł. Koszt wyżywienia, w skład którego wchodzi śniadanie, drugie śniadanie, obiad i podwieczorek wynosi 7 zł. Miesięczny, 9 godzinny pobyt dziecka w przedszkolu (opłata za opiekę i wyżywienie) wynosi ok. 220 zł. Jeżeli dziecko nie było w przedszkolu nie są naliczane opłaty.

Formalności

Wnioski papierowe składa się wraz z odpowiednimi dokumentami we wszystkich przedszkolach wybranych przez rodzica. Podczas składania podania o przyjęcie do przedszkola nie liczy się kolejność zgłoszeń, dlatego nie jest konieczne złożenie dokumentów już pierwszego dnia rekrutacji. Lista przedszkoli: https://um_jaslo.bip.gov.pl/oswiata/oswiata.html

Według ustawy, w pierwszej kolejności do przedszkola przyjmowane są dzieci: pochodzące z rodzin wielodzietnych; posiadające orzeczenie o niepełnosprawności; posiadające rodziców lub rodzeństwo z orzeczeniem o niepełnosprawności; samotnych rodziców; wychowujące się w rodzinach zastępczych. Podczas rekrutacji do przedszkoli brane są również pod uwagę oprócz kryteriów rządowych, kryteria samorządowe, uwzględniane tylko przy rekrutacji uzupełniającej. Szczegóły na stronie UM Jasła.

Terminarz rekrutacji na rok szkolny 2020/2021

  • 10 lutego do 2 marca – składanie wniosku o przyjęcie do przedszkola
  • 4 – 6 marca – weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną
  • 10 marca – podanie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
  • 11 marca – ustalenie przez komisję rekrutacyjną list dzieci przyjętych do przedszkola
  • 12 marca – podanie listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych
  • 13 marca – 3 kwietnia – procedura odwoławcza od nieprzyjęcia dziecka do przedszkola
  • 8 – 10 kwietnia – postępowanie rekrutacyjne dla dzieci zamieszkałych poza terenem Miasta Jasła (w przypadku wolnych miejsc w przedszkolu)
  • 14 – 24 kwietnia – rekrutacja uzupełniająca (tylko w przedszkolach, które dysponują jeszcze wolnymi miejscami po przeprowadzonej rekrutacji)


Urząd Miasta w Jaśle