Rodzice dzieci do 8. roku życia nadal mogą wnioskować o wypłatę dodatkowego zasiłku opiekuńczego

Rodzice dzieci do 8. roku życia nadal będą mogli korzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że ci, którzy wykorzystali dodatkowy 14-dniowy zasiłek opiekuńczy, mogą wnioskować o wypłatę tego świadczenia na kolejny okres. Wniosek ten zostanie rozpatrzony po wejściu w życie znowelizowanych przepisów.