Rośniemy w Niepodległość!

Projekt Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle pn. „Rośniemy w Niepodległość!” uzyskał dofinansowanie Fundacji BGK im. J. K. Steczkowskiego w ramach Konkursu grantowego „Na 100 Niepodległa”.

„Rośniemy w Niepodległość!” to projekt którego celem jest zaktywizowanie społeczności lokalnej 7-18 lat we współpracy z otoczeniem do uczestnictwa w inicjatywach pozwalających na nowo odkrywać historię Polski.