Rozliczenie zarobków uzyskiwanych przez emeryta i rencistę z tytułu dodatkowej pracy – dyżur ekspercki ZUS

W czwartek, 21 stycznia, jasielski Oddział ZUS zaprasza na dyżur telefoniczny, którego tematem będzie rozliczenie przychodów pracujących emerytów i rencistów.

Gdy już przy składaniu wniosku o emeryturę lub rentę wiesz, że będziesz mieć dodatkowe zarobki, zaznacz to we wniosku. Jeśli jesteś już emerytem lub rencistą, jak najszybciej zawiadom nas o podjęciu pracy zarobkowej oraz o wysokości przychodu – informuje ZUS.

Emeryci i renciści, którzy w 2020 r. pracowali zawodowo, powinni do 28 lutego br. powiadomić Zakład Uezpieczeń Społecznych o osiągniętych w danym roku przychodach oraz o wybranym przez siebie systemie rozliczeniowym – miesięcznym lub rocznym – w zależności od tego, co jest korzystniejsze dla świadczeniobiorcy.

W trakcie dyżuru telefonicznego eksperci ZUS wyjaśnią m.in.:

· jakie zarobki powodują zawieszenie lub zmniejszenie świadczenia,

· o czym musisz poinformować ZUS, gdy dorabiasz do emerytury lub renty,

· jakie świadczenia ZUS może zmniejszyć lub zawiesić,

· jak ZUS zmniejsza emeryturę lub rentę.

Eksperci ZUS będą odpowiadać na pytania 21 stycznia br. w godz. od 10.00 do 12.00, pod numerem telefonu 13 44 379 17.

Źródło: ZUS