Rozpoczęła się rekrutacja uzupełniająca na wolne miejsca w krośnieńskich przedszkolach.

Od dzisiaj (18 marca) do 22 marca 2019 r. do godz. 12.00 na wolne miejsca w przedszkolach prowadzona jest rekrutacja uzupełniająca. O miejsce w przedszkolach mogą starać się zarówno mieszkańcy Krosna, którzy nie zdążyli złożyć wniosku do przedszkola w terminie rekrutacji podstawowej, jak i rodzice dzieci zamieszkałych poza Krosnem.

Rekrutacja prowadzona jest w pięciu przedszkolach:

1. Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Króla Maciusia Pierwszego ul. J. i S. Magurów 1 – 8 miejsc wolnych

2. Przedszkole Miejskie Nr 3 „Na Zielonym Wzgórzu” ul. Prochownia 4 – 19 miejsc wolnych

3. Przedszkole Miejskie Nr 4 ul. Wyzwolenia 6 – 3 miejsca wolne

4. Przedszkole Miejskie Nr 5 ul. Powstańców Warszawskich 42 – 6 miejsc wolnych

5. Przedszkole Miejskie Nr 10 ul. ks. Stanisława Decowskiego 9 – 3
miejsca wolne

Pozostałe przedszkola prowadzone przez miasto Krosno nie dysponują wolnymi miejscami.

Rodzic może ubiegać się o miejsce dla swojego dziecka maksymalnie w trzech przedszkolach. Wniosek wraz kompletem dokumentów/oświadczeń potwierdzających spełnianie wybranych kryteriów rekrutacyjnych składa się, w odróżnieniu od rekrutacji podstawowej, we wszystkich wybranych przedszkolach wskazując preferowaną kolejność, przy czym oryginał wniosku składa w przedszkolu pierwszej preferencji, a podpisane przez rodzica kopie w przedszkolach wskazanych na dalszych preferencjach.


Rodzice zainteresowani miejscem w przedszkolu muszą złożyć wniosek o przyjęcie do przedszkola. Formularz wniosku można otrzymać w przedszkolu lub pobrać ze strony NABÓR (zakładka Dokumenty).

W szczególnie uzasadnionych przypadkach o miejsce w rekrutacji uzupełniającej mogą ubiegać się rodzice dzieci, które na dzień przyjęcia ukończą 2,5 roku.

Listy kandydatów zakwalifikowanych zostaną opublikowane 26 marca 2019 r.

źródło: UM Krosno