Rozpoczyna się rekrutacja na wolne miejsca w krośnieńskich przedszkolach na rok szkolny 2022/2023

Od 14 do 21 lutego 2022 r. do godz. 15.00 rodzice dzieci mieszkających w Krośnie mogą składać wnioski o przyjęcie do miejskich przedszkoli na rok szkolny 2022/2023.

Zgodnie z harmonogramem naboru, do 7 lutego rodzice przedszkolaków składali deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego. W poniedziałek rozpocznie się rekrutacja na wolne miejsca. Wniosek o przyjęcie do przedszkola dostępny jest w elektronicznym systemie NABÓR – w zakładce WYPEŁNIJ PODANIE (zakładka aktywna w terminie 14-21.02). Wydrukowany i podpisany wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w przedszkolu pierwszej preferencji.

Kolejność składania wniosków nie ma wpływu na przyjęcie dziecka do wybranego przedszkola, przy czym wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Wnioski wypełnione elektronicznie, ale nie dostarczone do przedszkola, nie wezmą udziału w rekrutacji. O przyjęciu do danego przedszkola decyduje liczba punktów uzyskanych za spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

Źródło: Urząd Miasta Krosna