Rozpoczynają się zapisy do szkół podstawowych

Od poniedziałku (15 lutego) rozpoczynają się zapisy dzieci do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Krosno na rok szkolny 2021/2022.

Podobnie jak w latach ubiegłych rekrutacja do szkół podstawowych prowadzona jest przy wsparciu systemu elektronicznego. Na stronie naboru w zakładce „Dokumenty” zamieszczone są: poradniki dla rodziców, terminy rekrutacji, obwody szkół podstawowych, uchwała o kryteriach, wzory oświadczeń.

Obowiązkiem szkolnym od 1 września 2021 r. objęte są dzieci 7-letnie (urodzone w 2014 r.). Dzieci 6-letnie (urodzone w 2015 r.) mogą również rozpocząć edukację w klasie I, o ile korzystały z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym tj. 2020/2021 lub posiadają opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły, którzy ubiegają się o przyjęcie do szkoły obwodowej, przyjmowani są na podstawie złożonego ZGŁOSZENIA.

Zgłoszenie należy wypełnić na stronie naboru w zakładce „Wypełnij podanie”, wydrukować, podpisać i złożyć w szkole podstawowej w terminie od 15 lutego do 22 lutego br. do godz. 15.00. Dokonanie tej czynności jest równoznaczne z przyjęciem dziecka do szkoły obwodowej.

Zapisując dziecko do szkoły należy koniecznie sprawdzić, która szkoła jest jego szkołą obwodową – uchwała dotycząca sieci szkół podstawowych zamieszczona jest na stronie Naboru w zakładce „Dokumenty”.
Liczba miejsc w szkołach podstawowych dla dzieci spoza obwodu, w tym spoza Krosna, zostanie podana 26 lutego br.

Na wolne miejsca w szkołach podstawowych będą przyjmowane dzieci na podstawie złożonego WNIOSKU i uzyskanych punktów za spełnianie kryteriów określonych właściwa Uchwałą Rady Miasta Krosna.

Szczegółowe zasady naboru zostały opisane w „Poradniku dla rodziców – rekrutacja do szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022” zamieszczonym na stronie nabor.pcss.pl/krosno.

Źródło: Urząd Miasta w Krośnie