Rusza II etap rekrutacji do nowego programu – TELEOPIEKA dla seniorów

Rusza II etap rekrutacji do nowego programu – TELEOPIEKA dla niesamodzielnych osób starszych, mieszkańców Krosna.

Teleopieka domowa to nowa forma wsparcia opiekuńczego niesamodzielnych osób starszych, realizowana w ramach projektu pn. „Pokonać samotność – rozwój usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w Mieście Krośnie”.


Rekrutacja chętnych trwa do końca grudnia br. lub do wyczerpania miejsc. W drugim naborze zostanie wyłonionych 50 niesamodzielnych osób, które ukończyły 60 rok życia.

Teleopieka to nowa, całodobowa usługa, umożliwiająca wezwanie pomocy w przypadku zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osoby starszej. Nadajniki/odbiorniki z komunikatorem audio umocowane są w bransoletkach, które seniorzy noszą stale przy sobie. Wciśnięcie przycisku alarmowego uruchamia pomoc. Najpierw z podopiecznym próbuje się skontaktować opiekun z centrum operacyjnego, tzw. Centrum Teleopieki. Stosowanie do sytuacji, zawiadamia rodzinę, innych bliskich lub sąsiadów, albo np. wzywa karetkę pogotowia. Nadajnik posiada dodatkowe funkcjonalności m.in. lokalizację, czujnik upadku, pomiar tętna.

Opaska monitorująca funkcje życiowe z guzikiem, który umożliwia wezwanie pomocy. Instrukcja obsługi urządzenia na stronie UM Krosna.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta Krosna telefonicznie (tel.: 13 47 43 214) lub mailowo (e-mail: osika.krystyna@umkrosno.pl).

Teleopieka jest częścią realizowanego przez Miasto Krosno i Polski Komitet Pomocy Społecznej projektu pn. „Pokonać samotność – rozwój usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w Mieście Krośnie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII – Integracja społeczna; Działanie 8.3 – Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych, w którym dostępne będą także inne pomocne rozwiązania: usługa opiekuńcza w miejscu zamieszkania lub sąsiedzka usługa opiekuńcza.

Proces rekrutacji:
Krok 1 – zapoznanie się z regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie znajdującym się na stronie internetowej www.krosno.pl zakładka TELEOPIEKA.
Krok 2 – wypełnienie dokumentów: Formularz rekrutacyjny (Załącznik nr 1 do Regulaminu), Zaświadczenie lekarskie (Załącznik nr 1 do Formularza rekrutacyjnego) oraz Deklaracja wyboru opiekuna sąsiedzkiego (Załącznik nr 2 do Regulaminu, w przypadku zainteresowania sąsiedzkimi usługami opiekuńczymi). Dokumenty można pobrać ze strony UM Krosna.
Krok 3 – dostarczenie wypełnionych dokumentów do Biura projektu, tj. do Urzędu Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno, pokój 214
Czynnego w określonych godzinach:
– poniedziałek: od 7.30 do 16.30
– wtorek – czwartek: od 7.30 do 15.30
– piątek: od 7.30 do 14.30
Dokumenty można składać:
– osobiście w Biurze projektu z możliwością uzyskania pomocy przy wypełnieniu wniosku,
– za pośrednictwem bliskiej osoby w Biurze projektu,
– za pośrednictwem pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania, po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym zaistniałej potrzeby,
– drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krosna, Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia, ul. Lwowska 28 a, 38-400 Krosno z dopiskiem TELEOPIEKA – rekrutacja.

inf. pras. UM Krosno