Rusza nabór do krośnieńskich przedszkoli

254 miejsca czeka na dzieci w miejskich przedszkolach w Krośnie. Od 17 lutego do 25 lutego rodzice dzieci zamieszkałych na terenie miasta mogą składać wnioski o przyjęcie do przedszkoli na rok szkolny 2021/2022.


Aby złożyć wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola należy wypełnić elektroniczny formularz zgłoszeniowy w systemie NABÓR na stronie nabor.pcss.pl/krosno.

Wypełniając podanie, zgodnie z naszymi preferencjami wyboru, zaznaczamy maksymalnie trzy przedszkola. Po wprowadzeniu wszystkich koniecznych danych formularz należy wydrukować i podpisać, a następnie wraz z załącznikami potwierdzającymi spełnianie kryteriów złożyć w przedszkolu wybranym w pierwszej preferencji.
Kolejność składania wniosków nie ma wpływu na przyjęcie dziecka do wybranego przedszkola.

Ostateczny termin składania wniosków upływa 25 lutego o godz. 15.00. Należy pamiętać, że wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Ważne! Wnioski wypełnione elektronicznie, ale nie dostarczone do przedszkola, nie będą brane pod uwagę w rekrutacji.

O przyjęciu do danego przedszkola decydować będzie liczba punktów uzyskanych za spełnianie kryteriów rekrutacyjnych. Więcej informacji dla rodziców zapisujących dzieci do przedszkoli miejskich znajduje się w informatorze zamieszczonym w serwisie internetowym NABÓR. Tam też w zakładce Aktualności strony zamieszczane są bieżące informacje dotyczące kolejnych etapów procesu rekrutacyjnego.

Źródło: Urząd Miasta w Krośnie