Ruszają duże inwestycje drogowe w Gminie Jedlicze

Podpisana została umowa na modernizację dwudziestu sześciu dróg, znajdujących się na terenie Gminy Jedlicze. W dniu 20 czerwca br. Burmistrz Gminy Jedlicze Wojciech Tomkiewicz oraz prezes RBDiM Andrzej Zygar podpisali umowę na realizację inwestycji, dzięki której rozpoczną się prace na drogach gminnych i drogach wewnętrznych. Prace realizowane będą etapami, a łączna długość modernizowanych odcinków wyniesie ponad 6,5 km.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego, do którego stanęły trzy firmy, wybrana została najkorzystniejsza oferta złożona przez Rejon Budowy Dróg i Mostów z siedzibą w Krośnie.

Zmodernizowane zostaną drogi wewnętrzne zlokalizowane na działkach:

Długie (działki o nr ew. 765, 68, 260),
Dobieszyn (działki o nr ew. 760/15, 827/6, 827/17, 777/15, 777/30, 777/48),
Jaszczew (działki o nr ew. 1831, 1062/2, 1085, 572/1),
Moderówka (działki o nr ew. 738, 781),
Piotrówka (działki o nr ew. 539/1, 690/1),
Potok (działki o nr ew. 186, 578),
Żarnowiec (działki o nr ew. 240/2)

oraz drogi gminne w miejscowościach:

Dobieszyn (G114720R),
Jedlicze (G114693R, G114686R, G114690R, G114679R, G114689R, G114682R),
Poręby i Podniebyle (G114709R),
Potok (G114719R, G114667R).

Zakresem rzeczowym przedsięwzięcia objęto prace rozbiórkowe, wzmocnienie podbudowy, ułożenie krawężników, ułożenie nowych warstw podbudowy, ułożenie nawierzchni mineralno-bitumicznych, poprawę odwodnienia.

Na realizację inwestycji Gmina Jedlicze pozyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Edycja 8 w kwocie 6 226 389,00 zł, co stanowi 86,92% wartości inwestycji. Łączna wartość robót opiewa na kwotę 7 163 397,00 zł.

Termin zakończenia wszystkich prac planowany jest na wrzesień 2025 roku.

O wszelkich utrudnieniach na w/w drogach będziemy informować na bieżąco z odpowiednim wyprzedzeniem.

inf. pras. UG Jedlicze