Ruszyła budowa nowoczesnej instalacji biologicznej za 25 mln zł

SERWIS INFORMACYJNY MPGK-KHK

W Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów przy ul. Białobrzeskiej w Krośnie rozpoczęły się prace związane z modernizacją i rozbudową instalacji biologicznej. Dzięki zastosowanym w niej rozwiązaniom wszystkie procesy biologicznego przetwarzania odpadów prowadzone będą w zamkniętych bioreaktorach, wyposażonych w specjalne biofiltry do oczyszczania powietrza poprocesowego.

Plac budowy z lotu ptaka
Pierwsze efekty prac ziemnych
Powstają fundamenty pod całą infrastrukturę
Postęp prac – widok od ul. Białobrzeskiej
Miejsce, w którym staną żelbetonowe bioreaktory

Koncepcja modernizacji biologicznej części instalacji ZUO i stosowane w niej technologie oraz rozwiązania zakładają wyeliminowanie jakichkolwiek uciążliwości odorowych z tej instalacji. Proces biologicznego przetwarzania odpadów będzie odbywał się w 22 szczelnych i hermetycznych bioreaktorach żelbetonowych, a powietrze poprocesowe, emitowane do środowiska, będzie oczyszczane w systemie zamkniętym, w tzw. wentylatorni, przez płuczkę wodną i biofiltr. Do atmosfery uchodzić będzie powietrze oczyszczone i pozbawione uciążliwych zapachów.

W postępowaniu przetargowym postawiliśmy bardzo wysokie wymagania w zakresie ograniczenia uciążliwości zapachowej. Wykonawca zapewnia nas, że spełni te wymagania oraz że skuteczność biofiltra będzie wynosić ponad 90 proc., a zastosowane w niej rozwiązania technologiczne będą gwarantować pełną hermetyzację procesów – mówi Janusz Fic, prezes MPGK – Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego. – Postawiliśmy nie tylko na rozwiązania nowoczesne, ale i przyszłościowe, spełniające najbardziej rygorystyczne wymogi unijne – dodaje Janusz Fic.

Obecnie w części biologicznej ZUO trwają prace ziemne, związane z zagospodarowaniem terenu i lokalizacją powstającej infrastruktury oraz całego zaplecza technicznego. Niebawem rozpocznie się budowa hali przygotowania odpadów zielonych i innych bioodpadów, w której będzie następował proces czasowego ich magazynowania, oraz rozdrabniania odpadów zielonych (np. gałęzi, liści), a także powstanie hermetyczna kompostownia, w której odbywać się będzie całość procesów przetwarzania biologicznego odpadów w warunkach tlenowych.

Odpady komunalne są nieodłącznym elementem naszej egzystencji. Często kojarzą się z uciążliwościami i z nieprzyjemnymi zapachami, ale to nie oznacza, że nie mamy rozwiązywać problemów związanych z gospodarką odpadami. Wręcz przeciwnie – gminy są zobowiązane do rozwiązania tych problemów. Uważam jednak, że powinniśmy wdrażać takie rozwiązania i stosować takie technologie, aby jak najmniej ciążyć otoczeniu. Dlatego po zakończeniu prac nasza nowa instalacją będzie neutralną dla środowiska i otoczenia – podkreśla prezes MPGK Krosno Janusz Fic.

Modernizację i rozbudowę części biologicznej instalacji przetwarzania odpadów w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów wykonuje firma AK NOVA z Poznania, która wygrała przetarg i realizuje inwestycję w formule ”zaprojektuj i buduj”. Wartość wszystkich prac to blisko 25 mln zł (netto) i ma zakończyć się w I kwartale 2021 r. Jest to kolejne zadanie inwestycyjne MPGK – Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego (obok modernizacji części mechanicznej ZUO i budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów) prowadzone w ramach projektu „Zintegrowany system gospodarki odpadowo-energetycznej w regionie południowym województwa podkarpackiego”, który integruje 28 podkarpackich samorządów.

/MPGK – Krośnieński Holding Komunalny sp. z o.o./