Rzeszowscy radni PiS proponują „antykryzysową piątkę”

Rzeszowscy radni Prawa i Sprawiedliwości złożyli na najbliższą sesję Rady Miasta projekt uchwały, w której znajduje się pakiet pięciu propozycji mających na celu wesprzeć Rzeszów w walce z negatywnymi skutkami pandemii.

„Samorząd miasta w obliczu kryzysu spowodowanego epidemią musi dzisiaj skupić się na dwóch obszarach: Po pierwsze należy w trybie pilnym wspomóc bieżące funkcjonowanie rzeszowskich przedsiębiorców, zwłaszcza tych najmniejszych, którzy ucierpieli najbardziej. Mają temu służyć chociażby mikropożyczki na bieżącą działalność. Po drugie musimy przemodelować budżet miasta, ponieważ Rzeszów jak nigdy wcześniej potrzebuje działań proinwestycyjnych i prorozwojowych, które powinny przynosić w rzeszowskiej gospodarce nowe miejsca pracy najlepiej te wysokiej jakości” – komentuje Marcin Fijołek.

„Nasze propozycje oprócz pożyczek dla przedsiębiorców dotyczą również całkowitego lub częściowego zwolnienia na okres 3 miesięcy z opłat z czynszów za lokale usługowe wynajmowane od MZBM oraz z opłat dzierżawców targowiska, a także zwolnienie na okres 3 miesięcy z podatku od nieruchomości. Te działania mają służyć ratowaniu miejsc pracy w naszym mieście” – uważa Waldemar Szumny i zaznacza, że „antykryzysowa piątka” klubu PiS zawiera również rozwiązania w zakresie edukacji polegające na dofinansowaniu procesu nauczania zdalnego w rzeszowskich szkołach.

Radni Prawa i Sprawiedliwości zwracają także uwagę na kwestię przemodelowania budżetu miasta.

„Dzisiaj jako samorząd stoimy przed nowymi wyzwaniami, których jeszcze kilka miesięcy temu nikt nie mógł przewidzieć. Żeby podołać im finansowo władze miasta powinny niezwłocznie rozpocząć proces ułożenia budżetu miasta w pewien sposób na nowo. W obliczu nowych potrzeb, a jednocześnie w obliczu przewidywanego spadku dochodów miasta, musimy dokonać przeglądu planu wydatków budżetowych na rok 2020, określić inwestycje priorytetowe i te które mają największy wpływ na miejsca pracy, a z drugiej strony określić te wydatki, z których miasto może w tym roku zrezygnować” – wskazuje Robert Kultys.

Najbliższa sesja Rady Miasta Rzeszowa odbędzie się 28 kwietnia.