Rzeszowski Dom Kultury rozpoczyna zapisy na zimowy wypoczynek dla dzieci

Rzeszowski Domu Kultury przygotował 780 miejsc wypoczynkowych dla dzieci w ramach feryjnych półkolonii, które zostaną zorganizowane w terminie od 13 stycznia do 24 stycznia 2020 roku. Zimowy wypoczynek dla dzieci odbędzie się w dwóch tygodniowych turnusach w trzynastu filiach na terenie całego Rzeszowa. Liczba dostępnych miejsc jest ograniczona.

Rzeszowski Dom Kultury w okresie ferii zaprasza wszystkie dzieci w wieku od 7 do 12 lat (rocznik 2008 – 2013) na półkolonie zimowe. Zajęcia organizowane będą od 13 stycznia do 24 stycznia 2020 roku (od poniedziałku do piątku), w godzinach 8:00-14:00 w filiach: Country, Matysówka, Pobitno, Przybyszówka, Słocina, Staroniwa, Wilkowyja, Zalesie, Załęże, Zwięczyca oraz w godzinach 8:00-16:00 z wyżywieniem w filiach Biała, Miłocin oraz Staromieście.

Podczas zimowego wypoczynku w Rzeszowskim Domu Kultury instruktorzy prowadzić będą zajęcia o charakterze rozrywkowo-rekreacyjnym oraz edukacyjnym tj. zajęcia manualne, muzyczne, taneczne, teatralne, ruchowe, a także gry, quizy i zabawy. W każdym tygodniu przewidziane są także atrakcyjne wyjścia oraz wycieczki, jak również ciekawe warsztaty tematyczne.

Zapisy prowadzone będą od 2 grudnia 2019 roku do 8 stycznia 2020 roku dla rodzin z Rzeszowa oraz od 2 stycznia do 8 stycznia 2020 roku dla rodzin spoza Rzeszowa w przypadku wolnych miejsc.
Po dniu 8 stycznia istnieje możliwość dopisania dziecka do powstałych grup, jedynie w ramach wolnych miejsc, a zamknięcie list uczestników następuje 10 dni przed rozpoczęciem turnusu.

Uwaga – 2 grudnia start zapisów we wszystkich filiach nastąpi o godzinie 17:00, natomiast po tym dniu zapisy prowadzone będą w godzinach 12:30-18:00 (wyjątek stanowi filia Wilkowyja z godzinami zapisów 16:00-18:00). Z możliwości zapisu wyłączony jest okres przerwy świątecznej, która potrwa od 23 do 31 grudnia 2019 roku.
Zapisu można dokonać wyłącznie na miejscu, w danej filii Rzeszowskiego Domu Kultury, z jednoczesnym uiszczeniem opłaty za uczestnictwo w zimowym wypoczynku oraz po dokładnym wypełnieniu i przekazaniu: karty zgłoszenia, oświadczenia i klauzuli informacyjnej. Ilość miejsc jest ograniczona, a maksymalna liczba dzieci w grupie to 30 uczestników. Regulamin oraz szczegółowe programy zimowego wypoczynku dostępne są do pobrania na stronie www.rdk.rzeszow.pl.

Zapisu można dokonać wyłącznie na miejscu, w danej filii Rzeszowskiego Domu Kultury, z jednoczesnym uiszczeniem opłaty za uczestnictwo w zimowym wypoczynku oraz po dokładnym wypełnieniu i przekazaniu: karty zgłoszenia, oświadczenia i klauzuli informacyjnej. Ilość miejsc jest ograniczona, a maksymalna liczba dzieci w grupie to 30 uczestników. Regulamin oraz szczegółowe programy zimowego wypoczynku dostępne są do pobrania na stronie www.rdk.rzeszow.pl.

Koszt letniego wypoczynku:
• filie Biała, Miłocin i Staromieście – 320 zł za jeden tydzień z wyżywieniem (dla posiadaczy Karty „Rodzina Wielodzietna 3+” koszt 197,50 zł za tydzień),
• pozostałe filie – 150 zł za jeden tydzień (dla posiadaczy karty „Rodzina Wielodzietna 3+” koszt 75 zł za tydzień).

Turnusy:
• I tydzień: od 13 stycznia do 17 stycznia 2020 r.
• II tydzień: od 20 stycznia do 24 stycznia 2020 r.

Lista filii i numery kontaktowe:
• filia Biała, ul. Kardynała Karola Wojtyły 164
tel. 17 230 23 24
• filia Country, ul. Herbowa 3
tel. 17 748 15 46
• filia Matysówka, ul. Matysowska 99
tel. 502 073 221 (zapisy w filii Zalesie)
filia Miłocin, ul. Miłocińska 75
tel. 513 019 105 (zapisy prowadzone od poniedziałku do czwartku)
• filia Pobitno, ul. Konfederatów Barskich 43a
tel. 17 853 50 30
• filia Przybyszówka, ul. Dębicka 170
tel. 505 056 993
• filia Słocina, ul. Paderewskiego 154
tel. 17 857 13 17 lub 510 355 747
• filia Staromieście, ul. Staromiejska 43a
tel. 17 748 39 50 lub 17 748 39 55
• filia Staroniwa, ul. Staroniwska 46
tel. 17 860 33 03
• filia Wilkowyja, ul. Olbrachta 120
tel. 514 404 002
• filia Zalesie, ul. Wieniawskiego 84
tel. 17 748 39 60
• filia Załęże, ul. Księdza Jana Stączka 12
tel. 509 541 213
• filia Zwięczyca, ul. Beskidzka 6
tel. 508 221 527