Serwis informacyjny 06-07-2018

Forum Regionów Trójmorza, Jasielscy radni nie zgodzili się na czasową sprzedaż udziałów w spółce MPGK, Nowe Studium Animatorów Kultury w Krośnie już od września, „Niepodległe Jasło – Skrzydlata wolność” – Piknik Lotniczo-motoryzacyjny, Uczniowie krośnieńskiego „Szczepanika” wzięli udział w zagranicznych praktykach Forum Regionów Trójmorza, Jasielscy radni nie zgodzili się na czasową sprzedaż udziałów w spółce MPGK, Nowe Studium Animatorów Kultury w Krośnie już od września, „Niepodległe Jasło – Skrzydlata wolność” – Piknik Lotniczo-motoryzacyjny, Uczniowie krośnieńskiego „Szczepanika” wzięli udział w zagranicznych praktykach